استاد انصاریان: در برابر ارادۀ خدا هیچ قدرتی کارساز نیست

در سایت شهر زیرنویس مطلب استاد انصاریان: در برابر ارادۀ خدا هیچ قدرتی کارساز نیست مشاهده می کنید
مفسّر قرآن کریم گفت: برای ما معلوم شد که در برابر ارادۀ خدا هیچ چیز و هیچ قدرتی نیست، ای کاش مردم عالم به این حقیقت پی ببرند.
ممنون بابت بازدید از سایت subtitlecity.ir شهر زیرنویس